Stijn RAES, Notaris te Gent

 

Stijn RAES

Notaris te Gent

In de context van "erfgenamen" vindt u op notaris.be nog volgende 50 artikels artikels.

Vorige 1 2 Volgende

1 Erfrecht bij wedersamengestelde gezinnen

2 Huwelijkscontract van belang bij successieplanning

3 Worden kinderen uit een eerste huwelijk benadeeld als u hertrouwt?

4 Erven. Wie zijn volgens de wet onze erfgenamen?
Wanneer de overledene, ook erflater genoemd, geen testament of huwelijkscontract heeft opgemaakt, wijst...

5 Bijzonder statuut van de echtgenoot
De echtgenoot neemt een bijzondere plaats in. Gehuwd zijn en wel of geen kinderen hebben, geeft een...

6 De ongehuwde of niet meer gehuwde erflater
Deze erven de hele nalatenschap.

7 De langstlevende van een samenwonend koppel
De wettelijk samenwonende partner is erfgenaam als hij met de erflater samengewoond heeft en met hem...

8 Kunnen wij onze erfgenamen zelf kiezen?
Niet altijd. De wet voorziet dat een bepaald gedeelte van de nalatenschap moet voorbehouden of gereserveerd...

9 Wie erft?
Regelde de overledene zijn nalatenschap niet zelf met een testament? Dan zijn de regels van de wettelijke...

10 Hoe wordt uw erfenis concreet verdeeld?
In de eerste orde erven de kinderen ieder een gelijk deel. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht...

11 Wat als u geen erfgenamen heeft
Laat de overledene geen familieleden in de erfgerechtigde graad na? Is er ook geen langstlevende echtgenoot?...

12 Welke erfgenamen zijn wettelijk beschermd?
We doen met ons vermogen niet wat we willen. Niet tijdens ons leven via schenking en niet via testament....

13 In goede en kwade dagen: uw huwelijkscontract is belangrijker dan u denkt
Proficiat, u vierde net uw gouden bruiloft. Uw huwelijk heeft alle stormen doorstaan. Tijd om uw huwelijkscontract...

14 Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot: een draak met veel koppen
Wat zijn de erfrechten van de langstlevende echtgenoot in de nalatenschap? Dat varieert. Spelen er nog...

15 De ouderlijke reserve uitgeschakeld
Stel: een wettelijke samenwonende heeft geen kinderen. Hij sterft en zijn ouders leven nog. Dan erven...

16 Wie zijn volgens de wet onze erfgenamen?
Wanneer de overledene (de erflater) geen testament of huwelijkscontract heeft opgemaakt, wijst de wet...

17 WORDEN KINDEREN UIT EEN EERSTE HUWELIJK BENADEELD ALS U HERTROUWT?
U heeft kinderen uit een vorige relatie en wenst nu te trouwen met een nieuwe partner. Wat gebeurt er...

18 Wetswijziging begunstigde van een levensverzekering
Vanaf 5 maart 2014 wordt het opletten geblazen voor mensen met een levensverzekering met kapitaal bij...

19 Erven: ontdek de nieuwe brochure
Wie zijn volgens de wet je erfgenamen? Moet je een erfenis sowieso aanvaarden? En kan je je erfgenamen...

20 Nieuwe regels bij internationale nalatenschappen: het nadenken waard
Jaarlijks worden ongeveer 450.000 nalatenschappen verdeeld met een internationaal karakter. Internationale...

21 Nieuw in Huwen en samenwonen
Vroeger was trouwen de norm, maar vandaag is dat lang niet meer het geval. De cijfers van de wettelijke...

22 De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen
Het federaal parlement heeft op donderdag 20 juli 2017 een wet tot hervorming van het burgerlijk erfrecht...

23 Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht
Het nieuwe erfrecht is een feit! Vandaag in het Belgisch Staatsblad: de hervorming van het erfrecht,...

24 Mijn vermogen, mijn kinderen...mijn keuze?
Als mensen een lijstje zouden moeten maken van dé belangrijkste zaken in hun leven, dan staat...

25 Erven: nieuwe brochure beschikbaar!
Alles wat je moet weten over je erfenis, incl. de nieuwigheden die op 1 september 2018 in werking treden!...

Vorige 1 2 Volgende